ساختمان ستون فقرات

 post_image

ستون مهره ساختمانی است که از سر تا لگن امتداد دارد و تنه در اطراف آن شکل گرفته است. این ساختمان از استخوان ها، عضلات، و دیگر بافت ها تشکیل شده است.

ستون فقرات، محور اصلی بدن انسان است و به همان اندازه در استحکام و ثبات بدن اهميت دارد که ستون های محکم برای استحکام يک ساختمان و  اعضاء ديگر از جمله سر، دست ها، لگن و پاها و .... بر روی اين ستون استوار هستند

ستون فقرات با طرز قرار گرفتن خود به صورت قوس های متعدد با زوايای معين و استحکام آنها توسط ديسک های بين مهره ای، ليگامان ها و عضلات، قدرت تحمل اين بار سنگين را می يابد.

لازم است بدانيد که حتی اگر از نعمت داشتن دو پا نيز محروم باشيد، قادر به زندگی پويا و حتی راه رفتن خواهيد بود، اگر ستون فقرات سالمی داشته باشيد،

در واقع همه ما روی ستون فقراتمان راه می رويم نه روی پاها، بديهی است هر چه دانش خود را در مورد ستون بدنمان افزايش دهيم، توانايی ما در حفظ سلامت آن بيشتر خواهد بود.

وظايف ستون فقرات

    انتقال وزن سر، گردن، اندام فوقانی و تنه به لگن

ايجاد کانالی جهت حفاظت از نخاع يا مغز الحرام

ايجاد قفسه ای محکم و استخوانی به کمک دنده ها و استخوان جناغ جهت حفاظت از قلب و ريه ها

تکيه گاهی جهت عضلات تنه و تعدادی از عضلات اندام فوقانی و تحتانی

ايجاد هماهنگی بين اعضاء و اندام های بدن

منبع : ایران ارتوپد , وبلاگ دکتر فروغ

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)