آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

رگ های ران

رگ های ران

تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲

شریان های عمده ران شریان رانی یا فمورال Femoral artery و شریان ابتوراتور هستند.

شریان فمورال

شریان رانی یا فمورال ادامه شریان ایلیاک خارجی است . گاهی به آن شریان رانی مشترک Common femoral artery هم میگویند چون در بالای ران به دو شاخه تبدیل میشود

  •   شریان رانی عمقی Deep femoral artery که به عمق ران رفته و تغذیه عضلات و استخوان ران را به عهده دارد
  •   شریان رانی سطحی Superficial femoral artery که در قسمت سطحی ران به سمت پایین تا پشت زانو آمده و در آنجا نام خود را به شریان پوپلیته Popliteal artery تغییر میدهد. وظیفه این شریان عمدتا رساندن خون به زانو و پایینتر از آن است.

شریان ابتوراتور Obturator artery

شریان ابتوراتور، یک شاخه از شریان ایلیاک داخلی است که از طریق کانال ابتوراتور از لگن خارج و وارد ران می‌شود. در آنجا، به دو شاخه قدامی و خلفی تقسیم می‌شود و عضلات کمپارتمان داخلی ران را تغذیه می‌کند.

ورید های ران

ورید رانی یا سیاهرگ رانی (Femoral vein)، به همراه شریان رانی در داخل ران، مسیر خود را طی می‌کند. در منطقه زانو به ورید پوپلیته (Popliteal vein) تبدیل شده و در منطقه لگن به ورید ایلیاک خارجی (External iliac vein) می‌پیوندد. ورید رانی عمقی (Deep femoral vein)، در کنار شریان رانی عمقی، در عمق ران قرار دارد و خون سیاهرگی عضلات ران را جمع‌آوری کرده و در بالای ران به ورید رانی می‌ریزد.

ورید صافن بزرگ یا صافن بلند (Great saphenous vein)، یک سیاهرگ زیرپوستی است که در سطح داخلی ساق و ران قرار دارد. این ورید در ناحیه کشاله ران به ورید رانی متصل می‌شود.

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ