رفع کمردرد با مدیتیشن

f2d5a763-79e5-4519-a249-8b2707343b36

این تکنیک بسیار ساده بوده و باعث پاسخ آرام بخش خوبی در بدن  و کاهش کمردرد خواهد شد. سعی کنید این روش را به صورت منظم به عنوان یکی از برنامه های دراز مدت خود قرار داده و به مدت 20-10 دقیقه هر روز در زمان مشخصی ترجیحاً قبل از صبحانه انجام دهید:

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن یک نقطه ی آرام را انتخاب کنید، به طوریکه توسط مردم و یا تلفن تمرکزتان بهم نخورد.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن هرگونه عامل مزاحمت را در طول زمانی که نشسته اید از خود دور سازید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن خود را ملزم سازید که در این زمان مشخص این اعمال را انجام دهید.

-برای رفع کمردرد با مدیتیشن  یک لغت یا جمله کوتاه که در خانواده شما ریشه دارد و یا با اعتقادات شما هماهنگی دارد اننتخاب نمایید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن چشمان خود را ببندید، این به تمرکز شما کمک می کند.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن عضلات خود را به ترتیب از سر به پا آرام و شل کنید. این اعمال رشته ارتباطات فکر مغشوش و مشوش را با عضلات قطع می کند.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن نفس عمیق بکشید. سعی کنید افکار مشوش را با بازدم خود بیرون نمایید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن سعی کنید در تنفس های عمیق تک تک عضلات بدنتان را شل و آرام سازید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن اینکار را به ترتیب از گردن، چانه، چشم ها، شانه ها، بازوها و دست ها و عضلات قفسه سینه، پشت بدن، کمر، شکم و لگن و باسن و پاها انجام دهید.

-برای رفع کمردرد با مدیتیشن  در ضمن تنفس آرام، لغت مخصوص را تکرار نمایید ویک بازدم عمیق انجام دهید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن یک رفتار منفعل را در پیش گیرید . از اینکه چقدر بهبود پیدا می کنید اصلاً نگران نباشید و هر زمان که افکار نگران کننده به شما هجوم آورد مرتب کلمه خوب و یا OK را تکرار کنید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن این اعمال را برای 20- 10 دقیقه انجام دهید. ممکن است چشمان خود را باز کنید و زمان را کنترل کنید، ولی هرگز از ساعت زنگ دار استفاده نکنید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن پس از اتمام وقت یک تا دو دقیقه در حالت چشم باز و چشم بسته بنشینید، ولی هرگز به مدت یک تا دو دقیقه پس از مدیتیشن نایستید.

- برای رفع کمردرد با مدیتیشن این اعمال را برای 2 بار در روز برنامه ریزی کنید.

بیشتر بخوانید ....

منبع : کتاب درمان آسان کمردرد

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)