دیسک گردن و علائم آن

 post_image

در اثر فشارهای مکانيکی و حرکات ايجاد شده به تدريج ديسک‌های گردن دچار تغييراتی شده که از حالت نرمال خود خارج و در نهايت سبب بيرون زدگی ديسک می شود.

يک دسته از علائم ناشی از فشار بر روی ريشه‌های عصبی و دسته دوم فشار بر رويی نخاع است. علائم فشار بر روی ريشه‌هاي عصبی گردن، قابليت انتشار داشته و از گردن و شانه به سمت اندام‌های فوقانی منتشر می شود.

علائم دیسک گردن

درد گردن،سوزش بین دو کتف و احساس كاهش قدرت دست ها را از علائم ديسک گردن است. كاربران كامپيوتر و افرادی با مشاغلی كه سرشان در يک وضعيت قرار دارد با انجام ورزش های ايزومتريک گردن از بروز ديسک گردن جلوگيری كنند. يک دسته از علائم شامل علائم ناشی از فشار بر روی ريشه‌های عصبی و دوم فشار بر روی نخاع می باشد.

علائم فشار بر روی ریشه های عصبی گردن انتشار يابنده بوده و از گردن و شانه به سمت اندام های فوقانی منتشر می شود. بيمار غير از درد احساس بی حسی يا خواب رفتگی در دست دارد و برخی بيماران دچار احساس كاهش قدرت دست ها می شوند و از سوی ديگر، بعضي بيمار در اولين بار متوجه اختلال در حركات ظريف دست ها هنگام نوشتن می شوند.

منبع : بیتوته , دکتر فروغ متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تهران

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)