آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

در رفتگی مادرزادی مفصل زانو

2826_orig

تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲

 [sbu_post_image]

در رفتگی مادرزادی زانو یک بیماری نادر است که در آن یک یا هر دو زانوی نوزاد امتداد طبیعی را ندارد. در این بیماری ساق در مفصل زانو در جهت عکس و به سمت بالا خم شده است. نوزادان مبتلا به این ناهنجاری مادرزادی معمولا بصورت بریچ یعنی با پا متولد میشوند. این نوزادان ممکن است ناهنجاری های مادرزادی دیگر مانند در رفتگی مادرزادی مفصل ران یا کلاب فوت (پا چنبری) هم داشته باشند.

در این بیماران معمولا تاندون چهارسر سفت و کوتاه و غیر قابل انعطاف است و رباط های جانبی زانو هم سفت و کوتاه میشوند. در این بیماری ممکن است استخوان کشکک تشکیل نشده باشد و زانو ممکن است به طرفین هم انحراف داشته باشد ( والگوس یا واروس). این بیماری در بچه های مبتلا به میلومننگوسل و آرتروگریپوز بیشتر دیده میشود.

انواع دررفتگی مادرزادی مفصل زانو

بیماری ممکن است به سه صورت دیده شود

  • هیپراکستانسیون زانو Knee hyperextension : که به آن رکورواتوم مادرزادی زانو Congenital recurvatum of the knee هم میگویند. در این نوع از بیماری کندیل های تیبیا و استخوان ران در مفصل زانو در کنار هم هستند ولی زانو به عقب رفته است. این نوع از بیماری شایعترین نوع آن است
  • نیمه دررفتگی مفصل زانو Subluxation : در این بیماری، کندیل های تیبیا نسبت به کندیل های استخوان ران کمی جابجا شده اند ولی هنوز قدری با هم تماس دارند.
  • در رفتگی کامل Dislocation : در این نوع از بیماری ارتباط کندیل های تیبیا و استخوان ران در مفصل زانو بطور کامل از بین رفته است.

تشخیص در رفتگی مادرزادی مفصل زانو با معاینه بیمار است. ظاهر زانوی بیمار، بیماری را مشخص میکند.

1704 2
    انواع مختلف در رفتگی مادرزادی مفصل زانو

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ