درمان ديسک و كمر درد با طب سوزنی

تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

[sbu_post_image]

درمان کمر درد با طب سوزنی

طب سوزني يك راه حل بسيار موثر و نويد بخش براي معالجه كمردردهاي مزمن است. نه تنها با استفاده از طب سوزني شدت درد بيمار كاهش مي يابد، ناتواني هاي جسمي بيمار نيز كه غالبا ناشي از كمردرد است رو به بهبودي گذاشته و در نتيجه كيفيت زندگي بيمار بهتر مي شود.
در اين برنامه تجربي كه توسط دانشگاه بوخوم، در آلمان صورت گرفته بيش از يك هزار بيمار شركت داشتند. عده اي از اين بيماران با طب سوزني و عده اي نيز با داروها و روش هاي متداول، تحت درمان قرار گرفتند.  پس از 6 ماه، 47 درصد بيماراني كه با طـب سـوزنـي معـالجـه مي شدند، كاهش قابل ملاحظه اي در شدت درد احساس مـي‌كـردنـد در حـالـي كـه تنهـا 27 درصـد بيماراني كه با روش هاي متداول معالجه مي‌شدند، احساس بهتري مي كردند.  در اين تحقيقات، قرص هاي ضد درد، تزريق، گرم كردن محل درد و نيز ماساژ از جمله روش هاي متداول درمان بود. طب سوزني، بر اساس يك تئوري قديمي چيني اعمال مي شود كه مي گويد از سوزن مي توان براي آزاد كردن انرژي حياتي بدن، استفاده كرد.

درمان ديسک كمر با طب سوزنی

 ‌در سال 1989 سازمان بهداشت جهاني طب سوزني را به عنوان يكي از موثر ترين راه هاي درمان بيماري ديسك كمر معرفي كرد، چرا كه عمل جراحي ديسك كمر بسيار پرعارضه بوده و در بـسـيـاري از مـوارد بـيـمـار عـلـيـرغـم عمل جـراحـي، بـهـبـود كـافـي پـيدا نمي كند اما طب سوزني با دو مكانيسم باعث بهبود ديسك كمر ( و ديسك ساير نقاط ستون فقرات ) مي شود.
1-افزايش سلول هاي دفاعي بدن و مايع بين بـافـتـي اطـراف ديـسـك مـبـتلا در نتيجه جبران كاهش آب ديسك و افزايش فعاليت بدن براي ترميم ديسک بين مهره اي بيمار
2-از بين بردن درد بيمار توسط بلوكه كردن رشته عصبي پس سيناپي
طب سوزني مزاياي فراواني براي بيماراني دارد كـه از درد كـمـر رنج مي برند. اين روش درمـانـي مـوثر و بي عارضه (البته اگر كاملا به روش صحيح و علمي خود انجام پذيرد ) در هر جلسه درمان روي تمامي مهره هاي كمري و نيز مـهره خاجي و هچنين روي مفاصل خاجي ، لـگـنـي كـمـر نيز تاثير گذاشته و باعث بهبود و كاهش درد و التهاب در اين مفاصل مي شود.

منبع : طب اردیبهشت

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ