آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

حرکات ورزشی برای درمان دیسک کمر

15

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

15

ورزش می تواند بطور موثری خطر بسیاری از بیماری های مزمن را کاهش دهد و سلامت شما را بهبود ببخشد. اما از نظر عموم مردم، انجام فعالیت های جسمانی و یا تداوم آن، کار دشواری است.

ورزش های زیر برای درمان دیسک کمر مفید است. همچنین متناسب با شرایط مهره های ستون فقرات خودتان باید دراز و نشست بروید. بهتر است در این مورد با پزشک مشورت شود.

اگر دچار دیسک کمر یا هر مشکل دیگری هستید قبل ازانجام تمرینات ورزشی با پزشک خود مشورت کنید.

حرکات ورزشی برای درمان دیسک کمر

کشیدن زانو به طرف سینه در درمان دیسک کمر

 برای درمان دیسک کمر به پشت دراز بکشید. زانوهای خود را خم کنید. کف پاهایتان روی زمین باشد. با استفاده از دو دست، یکی از زانوهای خود را بگیرید و به طرف سینه بیاورید. ۱۵ تا ۳۰ ثانیه در همین حالت بمانید. سپس به حالت اولیه برگردید.با زانوی دیگر همین حرکت را انجام دهید. بعد به حالت اولیه برگردید. این بار، هر دو زانوی خود را به طرف سینه بکشید.

هر حرکت را ۲ تا ۳ مرتبه تکرار کنید. صبح و شب، این حرکت را  برای درمان دیسک کمر انجام دهید.

درمان-دیسک-کمر+ورزش

چرخش پشت در درمان دیسک کمر

برای درمان دیسک کمربه پشت دراز بکشید. زانوهای خود را خم کنید. کف پاهایتان روی زمین باشد. شانه ها باید ثابت باشند.زانوهای خمیده خود را به یک طرف بچرخانید. ۵ تا ۱۰ ثانیه در همان حالت بمانید. سپس به حالت اولیه برگردید و همین حرکت را در طرف دیگر بدن تکرار کنید.

هر حرکت را ۲ تا ۳ مرتبه تکرار کنید. صبح و شب، این حرکت را  برای درمان دیسک کمر انجام دهید.

درمان-دیسک-کمر+ورزش+21انعطاف پشت در درمان دیسک کمر

 برای درمان دیسک کمر به پشت دراز بکشید. زانوهای خود را خم کنید. کف پاهایتان روی زمین باشد. کمر خود را قوس دهید و کمی به بالا بکشید. ۵ ثانیه در همین حالت بمانید.بعد، پشت تان را صاف کنید و شکمتان را به داخل بکشید. ۵ ثانیه به همین حالت بمانید.

هر روز ۵ بار این حرکت را برای درمان دیسک کمر تکرار کنید و به تدریج تا ۳۰ بار در روز برسانید.

درمان-دیسک-کمر+ورزش+3

ورزش پل در درمان دیسک کمر

برای درمان دیسک کمر به پشت دراز بکشید. زانوهای خود را خم کنید. کف پاهایتان روی زمین باشد. شانه ها و سر، باید آزادانه روی زمین باشد. عضلات شکم و باسن خود را سفت کنید. سپس باسن خود را از زمین بلند کنید و بالا ببرید. در این حالت بمانید و سه بار تنفس عمیق انجام دهید. بعد به حالت اولیه برگردید.

هر روز ۵ بار این تمرین را برای درمان دیسک کمر تکرار کنید و به تدریج تا ۳۰ بار در روز برسانید

درمان-دیسک-کمر+ورزش+4کشش گربه ای در درمان دیسک کمر

برای درمان دیسک کمر بر دو دست و زانوها تکیه کنید (حالت چهار دست و پا). به آرامی، پشت و شکم خود را به طرف زمین بیاورید. سپس به آرامی، شکم خود را به طرف بالا ببرید و پشت خود را قوس دهید. بعد به حالت اولیه برگردید.

این تمرین را تا ۵ مرتبه و دو بار در روز برای درمان دیسک کمر انجام دهید.

درمان-دیسک-کمر+ورزش+5

چرخش پشت (به صورت نشسته) در درمان دیسک کمر

برای درمان دیسک کمر بر روی صندلی بنشینید. پای راست خود را بر روی پای چپ خود بگذارید. آرنج دست چپ را روی زانوی راست خود قرار دهید. بدن خود را به سمت راست بکشید. ۱۰ ثانیه در همین حالت بمانید.سپس، در جهت مخالف همین حرکت را انجام دهید.

این تمرین را ۳ تا ۵ مرتبه و دو بار در روز برای درمان دیسک کمر انجام دهید.

فشردن شانه ها در درمان دیسک کمر

برای درمان دیسک کمربر روی یک صندلی صاف بنشینید و هر دو شانه را با هم به سمت عقب دهید. ۵ ثانیه به همین حالت بمانید و سپس شل کنید.

این تمرین را تا ۵ مرتبه و دو بار در روز برای درمان دیسک کمر انجام دهید.

  • بازدید کنندگان گرامی

منبع : دکتر مغاری

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ