حرکات ورزشی برای درمان آرتروز کمر

پوکی-استخوان+پیشگیری-150x150

حرکات ورزشی زیر برای بهبود درمان آرتروز ستون فقرات مفید است:

-آرام و با ستون فقراتی عمود بر نشیمنگاه روی صندلی بنشینید. دست ها را روی كاسه زانو بگذارید و با فشاری آرام روی عضله های باسن، عضله های شكم را به داخل ببرید به نحوی كه گودی كمر و فشار نرمی را بر آن احساس كنید. سپس كتف ها را در حالی كه سر  خم نباشد به عقب فشار دهید و مانند حالت عادی، دم و بازدم را بطور كامل انجام دهید و ۱۵ثانیه در همان حالت بمانید. تمرین را پس از سه بار تكرار در سه نوبت در طی روز انجام دهید.

- مانند حركت قبل آرام و با ستون فقراتی عمود بر نشیمنگاه روی صندلی بنشینید. سپس دودست را به عقب برده و كتف ها را به طرف عقب و به سوی یكدیگر فشار دهید، كتف ها را حدود ۵ ثانیه نگه داشته و سپس آن ها را به طرف جلو و بالا فشار دهید، دقت كنید كه سر پیوسته به سوی بالا بوده و با فشاری آرام روی عضله های باسن، عضله های شكم را به داخل ببرید به نحوی كه گودی كمر و فشار نرمی را بر آن احساس كنید و با این كار عضله های باسن و شكم شما منقبض می شوند این تمرین را سه بار تكرار كنید و در سه نوبت در طی روز انجام دهید.

-در نقطه ای از استخر بایستید طوری كه آب تا زیر سینه شما باشد سپس، دو دست را بالا ببرید و در حالی كه بدن ثابت است، دست ها را حول محور شانه از عقب به جلو به چرخش درآورید و این حركت را چند بار تكرار كنید.

- در مكانی از استخر بایستید. طوری كه آب تا زیر شكم شما برسد، سپس تا آن اندازه از ناحیه كمر خم شوید كه یك زاویه قائمه به وجود آید، در این حال باسن را در جهت چپ و راست و به صورت نیم دایره به چرخش درآورید.

منبع : بچه شمرون

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)