آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری

4557

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

4557

زانوی ضربدری به خودی خود در سال های بین ۱۰ – ۴ سالگی اصلاح می شود. این تغییر شکل ممکن است به صورت موقتی در سن ۳ سالگی به وجود آید و تا سن ۷ سالگی به صورت خود به خودی اصلاح شود.

حرکات کششی

 الف- کشش عضله دو سر رانی

– برای این منظور فرد رو به شکم می خوابد حال مچ پای او را به داخل چرخانیده و زانو را باز می کنیم تا عضله دوسر رانی کشیده شود.

– فرد به پشت می خوابد و مچ پای او را به داخل می چرخانید. سپس زانو را صاف می کنیم و پا را بالا می آوریم تا عضله دوسر رانی کشیده شود.

ب- کشش نوار خاصره ای – درشت نی

– فرد به پهلو می خوابد. پایی که نوار خاصره ای درشت نئی آن کوتاه شده است؛ بالا قرار می گیرد. حال، پای بالایی را در حالی که زانو صاف است، به سمت عقب می بریم و به سمت پایین فشار می دهیم.

– فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد . پایی که نوار خاصرهای درشت نئی آن کوتاه شده است، اندکی عقب تر قرار می دهد. حال، لگن را به سمت همان پا جابه جا می کند تا نوار خاصره ای درشت نئی کشیده شود.

حرکات قدرتی

تقویت عضلات نیم غشایی و نیم وتری

برای این منظور، فرد رو به شکم می خوابد. ساق او را به سمت داخل می چرخانیم و در مقابل خم کردن زانو توسط فرد در این وضعیت، مقاومت ایجاد می کنیم. در این حرکت، دو عضله نیم غشایی و نیم وتری بیشترین فعالیت را دارند.

برای درمان زانوی ضربدری ابتدا با پزشک مشورت نمایید سپس تمرینات زیر را شروع کنید. تعداد تمرینات ۱۰ عدد در ۳ تکرار یعنی ۳۰ تمرین خواهد بود.

روی زمین بنشینید. یک بالشت کوچک را زیر زانو قرار دهید. با ۵ شماره زانو را به پایین فشار داده و نگاه دارید.عضله چهارسر ران را منقبض کنید ۵ شماره نگاه دارید و آزاد کنید.یک پا را از زمین بلند کنید. دست ها را روی ران بگذارید بیش از ۳۰ سانتی متر پا را بلند نکنید.یک پا را تا ۳۰ سانتی متر بلند کنید و به سمت راست حرکت دهید و باز گردید.

پاشنه پا را زمین بگذارید. بالشت را بردارید حالا پهلوی پا را از خارج به سمت زمین برگردانده و از شماره ۱ تا ۵ بشمارید و سپس پا را به حالت اول برگردانید.پاشنه پا را از زمین بلند نکنید، حالا پاشنه را به سمت داخل بچرخانید به طوری که انحنای داخلی پا به زمین بچرخد و نزدیک گردد. از شماره ۱ تا ۵ بشمارید و نگاه دارید سپس به حالت اول برگردید.روی یک صندلی، کودک را بنشانید. توپ بازی او را روی مچ پایش با دست های ببندید و از او بخواهید پایش را ۱۰ مرتبه بالا بیاورد و به سمت پایین برگردانند.

با حرکت قبل نشسته و همراه توپ از وی بخواهید پایش را بچرخاند تا قسمت داخلی پا رو به سقف قرار گیرد. تکرار ۱۰ تایی باعث تقویت عضله چهارسر رانی و دو قلو کودک خواهد شد.کودک را به پشت بخوابانید. هنوز توپ مورد استفاده است، توپ را به زیر زانو کودک ببندید. از وی بخواهید پایش را صاف بلند کند تا کف پارو به سقف قرار گیرد تکرار ۱۰ تایی را انجام دهید، تمرینات بالا را می توانند با چرخش توپ تکرار کنند.

منبع : امید رهب

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ