آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

حرکاتی برای رفع قوز کمر

9999

تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

حرکات اصلاحی برای این عارضه

هر حرکتی که در آن باعث کشیدگی شانه ها به طرف عقب شود برای این عارضه مفید است، از جمله:
۱) فرد رو به شکم می خوابد و دستها را یا پشت کمر به همدیگر قفل می کند و یا در پهلو قرار می دهد. سپس سر و سینه را از زمین بلند می کند و برای چند لحظه در این وضعیت نگه می دارد.
۲) فرد رو به شکم می خوابد. یک دست را به سمت بالای سر می برد و دست را در پهلو قرار می دهد و عمل بالا آوردن سر و سینه را انجام می دهد.
۳) فرد روی تخت رو به شکم می خوابد، طوری که از سر و سینه از تخت آویزان باشد. حال، عمل بلند کردن سر و سینه را انجام می دهد.
۴) آویزان شدن از میله بارفیکس می تواند در بهبود انعطاف پذیری و انجام بهتر تمرینات مفید باشد.
۵) فرد می تواند به پشت روی سطح گنبدی بخوابد تا ضمن بهبود تحرک مهره ها، بافتهای کوتاه نیز کشیده شوند.
۶) شنای کرال سینه در اصلاح تغییر شکل کیفوز بسیار موثر است.
۷) شکل وضعیت صحیح ایستادن، نشستن و خوابیدن ضروری است و به اصلاح، کمک می کند.
۸) برای رفع گردی شانه ها، فرد می تواند حرکت عقب بردن کتفها را انجام دهد.
۹) انجام تمرینات تنفسی همراه با سایر تمرینات اصلاحی لازم است.

آموزش وضعیتهای صحیح

صحیح ایستادن

باید یاد بگیرید که در حالت ایستاده، بدن خود را در وضعیت صحیح نگه دارید تکرار این حالت و حفظ بخشهای مختلف بدن در راستای طبیعی، موجب بهبود تغییر شکل بدنی می شود.

صحیح خوابیدن

فرد باید به پهلو بخوابد و ارتفاع بالشت زیر سرش را هم اندازه با ارتفاع شانه هایش انتخاب کند. بعضیها عادت دارند وقتی به پشت می خوابند از بالشتهای بلند و یا چند بالشت استفاده کنند که در دراز مدت، تغییر شکل بدنی به صورت کیفوز به وجود می آید.

وضعیت صحیح کار

سعی کنید در هنگام انجام کارهای روزانه حتما بدن را در وضعیت صحیح خود قرار دهید، مثلا نشستن بر روی صندلی کمر به صورت صاف و عمود قرار بگیرد، یا در کارهایی نظیر جارو زدن که باید در وضعیت نیمه خمیده باشید، کمر را به صورت تحدب خم نکنید بلکه کمر به صورت صاف و با زاویه دادن به زانو و ران کمی به جلو متمایل شوید.

منبع : امید کلینیک

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ