آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

تمرینات و حرکات مفید برای گردن درد

ورزش-درمانی+دیسک-گردن

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

ورزش-درمانی+دیسک-گردن

-گردن را به سمت عقب ، چب و راست حرکت دهید.

-از حرکات چرخشی گردن وسر خودداری کنید.

-شانه ها و عضلات اطراف را تقویت نمائید.چرا که با افزایش قدرت و تحمل این عضلات فشار کمتری روی مهره و دیسک های بین مهره ای وارد می شود.

– شانه هایتان را بالا برده و به گوشهایتان نزدیک کنید. ۵ ثانیه نگهداشته سبس آزاد نمائید.

-شانه هایتان را به سمت عقب حرکت دهید به طوریکه کتف هایتان از بشت به یکدیگر نزدیک شوند

-روی یک تخت دراز کشیده و حرکت گردن را از پائین به بالا تکرار کنید

-همیشه حالتی نظامی وار داشته باشید سر صاف و مستقیم ، نگاه به جلو، شانه ها عقب و بالا سینه بیرون ، شکم داخل ، چه در حالت ایستاده و یا راه رفتن یا نشستن

منبع : فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ