تمرینات و حرکات مفید برای گردن درد

ورزش-درمانی+دیسک-گردن

-گردن را به سمت عقب ، چب و راست حرکت دهيد.

-از حرکات چرخشی گردن وسر خودداری کنيد.

-شانه ها و عضلات اطراف را تقويت نمائيد.چرا که با افزايش قدرت و تحمل اين عضلات فشار کمتری روی مهره و ديسک های بين مهره ای وارد مي شود.

– شانه هايتان را بالا برده و به گوشهايتان نزديک کنيد. 5 ثانيه نگهداشته سبس آزاد نمائيد.

-شانه هايتان را به سمت عقب حرکت دهيد به طوريکه کتف هايتان از بشت به يکديگر نزديک شوند

-روی يک تخت دراز کشيده و حرکت گردن را از پائين به بالا تکرار کنيد

-هميشه حالتی نظامی وار داشته باشيد سر صاف و مستقيم ، نگاه به جلو، شانه ها عقب و بالا سينه بيرون ، شکم داخل ، چه در حالت ايستاده و يا راه رفتن يا نشستن

منبع : فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ