تفاوت سندرم پیریفورمیس و فتق دیسک کمر

درمان-دیسک-کمر-1-300x200

-افتراق سندرم پیریفورمیس از فتق دیسک‌های بین مهره‌های کمری حائز اهمیت است.

-محل شروع درد در سندرم پیریفورمیس ناحیهء ساکروایلیاک و باسن است در صورتیکه در فتق دیسک درد از  ناحیهء کمر شروع می‌شود.

-حرکات ناحیهء کمر در این سندرم تاثیری بر شدت درد ندارد.

-در این سندرم بر خلاف فتق دیسک سرفه کردن تأثیری بر تشدید ندارد.

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ