آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

تفاوت بین بیماری های استخوانی و بیماری های مفصلی

url2

تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

[sbu_post_image]

متأسفانه بسیاری از بیماران، تفاوت بین بیماری های استخوانی و بیماری های مفصلی را نمی دانند و لغات آن ها را به جای یکدیگر استفاده می کنند. هدف از ارائه این مقاله، کمک به بیماران برای رسیدن به برداشتی درست از بیماری های استخوانی می باشد.
تعدادی از بیماریهای درگیرکننده استخوان در جدول ۱-۵ نشان داده شده است.

جدول ۱- ۵ : تعدادی از بیماری های مهم استخوانی

۱- بیماری های متابولیک استخوان

۱-پوکی استخوان (استئوپروز)

۲- نرمی استخوان: در کودکان به آن راشیتیسم یا ریکتز و در بالغین استئومالاسی یا نرمی استخوان گفته می شود.

۳- بیماری پاژه استخوانی

۲- بیماری های عفونی استخوان

۱-استئومیلیت حاد چرکی

۲- عفونت های قارچی استخوان

۳- سل استخوانی

۳- تومورهای استخوانی

۱-تومورهای اولیه مثل استئوسارکوم

۲- ثانویه یا متاستاز (دست اندازی) از سایر تومورها

۴- ضربه ها و شکستگی های استخوانی

آشنایی با شکستگی های ناشی از پوکی استخوان و درمان پوکی استخوان (کلیک کنید)

منبع: کتاب پوکی استخوان

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ