تشخیص مشکلات مفصل فکی گیجگاهی

f971dbbd87552d2ed6966a870a49f4fb

تشخیص اولیه هر کدام از این ضایعات جهت درمان مناسب بسیار مهم می‌باشد. در ناپایداری‌های مفصلی، بیمار در بازکردن دهان دچار نیمه درفتگی یا دررفتگی مفصل می‌گردد.

این حالت ممکن است به صورت مادرزادی بدلیل غیر طبیعی بودن ساختمان‌های اجزاء مفصلی، شلی لیگانی ارثی و یا اکتسابی( مثلاً بدنبال باز کردن ناگهانی و زیاد دهان و یا اعمال جراحی دهان که مستلزم بازکردن زياد و يا طولانی مدت دهان است) ‌باشد.

ممکن است بیمار از نظر ساختمانی در مفصل مشکلاتی داشته باشد که معلوم نشده باشد اما پس از یک فعالیت خاص مثلاً خمیازه کشیدن، گاز زدن به سیب و یا جراحی دهان و دندان دچار نیمه دررفتگی گردد.

جهت آشنایی با مشکلات مفصل فکی گیجگاهی( TMJ) اینجا کلیک کنید

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ