تأثیر سن بر پوکی استخوان

تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲

 [sbu_post_image]

پوکی استخوان وقتی رخ می دهد که سوراخ های بین استخوانی بزرگتر شود و استخوان شکننده و ضعیف شود. استخوان یک بافت زنده است که دائم در حال تغییر است. سلول های استخوانی پیر توسط سلول های استخوان خوار از بین می رود و به جای آن سلول های استخوانی جدید جایگزین می شود. در بچگی سلول هایی که استخوان جدید می سازند سریعتر عمل می کنند و تراکم و قدرت بافت استخوانی افزایش می یابد. در این دوران دو سال طول می کشد تا ساخت استخوان جدید کامل شود در حالیکه در بزرگسالی این دوره هفت تا ده سال طول می کشد. رشد طولی استخوان در سنین 16 تا 18 سالگی متوقف می شود ولی از نظر افزایش قدرت استخوانی تا سنین 25 سال ادامه می یابد.

تا سن 35 سالگی تعادلی بین تشکیل استخوان های جدید و تخریب استخوان وجود دارد و بعد از این سن، کاهش جرم استخوانی بیشتر می شود و فرد را مستعد پوکی استخوان می سازد.

برگرفته از کتاب پوکی استخوان

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ