بیماری سیور و علت درد پاشنه پا در کودکان و نوجوانان

 

بیماری سیور Sever’s disease که به آن آپوفیزیت کالکانه Calcaneal apophysitis هم میگویند نوعی التهاب در صفحه رشد استخوان پاشنه است که موجب درد در آن ناحیه میشود.

بیماری سیور یکی از علل شایع درد پاشنه در نوجوانان در حال رشد بخصوص بچه های با فعالیت های بدنی زیاد است. این بیماری بیشتر در دوره رشد سریع نوجوانان ایجاد میشود. بیماری سیور از این نظر تا حدی شبیه بیماری ازگود اشلاتر در ناحیه زانو است.

علت بیماری سیور

 بنظر میرسد در دوران رشد سریع نوجوانان سرعت رشد استخوان ها بیش از عضلات و تاندون ها است. در ناحیه ساق این وضعیت منجر به کوتاه ماندن نسبی عضلات پشت ساق نسبت به استخوان درشت نی شده و در نتیجه عضلات پشت ساق و بدنبال آن تاندون آشیل تحت کشش قرار میگیرد.

تاندون یا زردپی آشیل که قویترین تاندون بدن است به آپوفیز استخوان پاشنه (کالکانه) میچسبد و کشش تاندون موجب میشود صفحه رشد بین آپوفیز و تنه استخوان پاشنه تحت فشار قرار گرفته و علائم بیماری بروز کند. آپوفیز قسمتی از استخوان است که با تنه اصلی استخوان به توسط صفحه رشد جدا شده است.

کشش تاندون آشیل بر اثر انجام ورزش هایی مانند دویدن و پریدن بخصوص بر روی زمین های سفت بیشتر میشود. ورزش های بسکتبال، فوتبال و ژیمناستیک این تاندون را بشدت تحت کشش قرار میدهد. ایستادن به مدت طولانی و استفاده از کفش نامناسب هم میتواند موجب کشیده شدن بیش از حد تاندون آشیل شود.

بیماری سیور گرچه میتواند در هر نوجوانی ایجاد شود ولی شرایط زیر زمینه را برای بروز آن بیشتر مساعد میکنند

  • چرخش مچ پا به خارج ( پرونیشن) که موجب افزایش کشش تاندون آشل میشود
  • کف پای صاف یا افزایش قوس کف پا
  • کوتاه بودن ساق در یک طرف
  • چاقی

 

منبع : ایران ارتوپد

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ