بلند کردن دست ها و نزدیک کردن کتف ها در حالت دمر

 post_image

روی سطح صافی به شکم بخوابید و در صورت امکان پیشانی تان را روی زمین بگذارید و در صورتی که نمی توانید، سرتان را به یک سمت بچرخانید یا یک بالش زیر قفسۀ سینه تان قرار دهید. بازوها را هم سطح شانه هایتان بیاورید و آرنج ها را 90 درجه خم کنید . اکنون بازه ها را تا حد امکان از سطح زمین جدا کنید.

این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بازگردید و تمرین را تکرار کنید. در صورتی که ستون مهره ای شما انحناء دارد یا پوکی استخوان آن پیشرفته است، یک بالش زیر قفسۀ سینه اتان قرار دهید. در حین تمرین اجازه ندهید که آرنج هایتان از سطح شانه ها پایین تر بیاید. هر وقت که توانستید این تمرین را 15 مرتبه تکرار کنید می توانید یک وزنۀ 5/1 پوندی را با هر یک از دست هایتان بگیرید.

جهت مشاهده تمرین بعدی بر روی لینک زیر کلیک کنید

بلند کردن قفسۀ سینه و پشت از روی زمین

برگرفته از کتاب پوکی استخوان

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)