الکترومیوگرافی Electromyography

الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی

نگارش های دیگر : الکترومیگرافی، الکترمیوگرافی

الکترومیوگرافی یا تست نوار عضلانی یا عصبی آزمایشی است که به توسط متخصصین طب فیزیکی انجام میشود و به توسط آن فعالیت اعصاب و عضلات اندام بررسی میشود.

الکترومیوگرافی میتواند به پزشک در تشخیص بیماری های عصبی و عضلانی کمک کند.

الکترومیوگرافی نشان میدهد که آیا اعصاب بک اندام درست کار میکنند یا خیر و آیا فعالیت عضلات اندام بدنبال بیماری خاصی دستخوش تغییر شده است.

منبع : ایران ارتوپد

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)