استفاده از وزنه ورزشی و پوکی استخوان

 post_image

هدف شما رسیدن به تمرین با وزنه های سنگین باشد. به خاطر داشته باشید که استخوان به اینکه شما چقدر سخت کار کرده باشید پاسخ می دهد نه اینکه چه مدت زمانی شما تمرین کرده اید. با پیشرفت تمرین ها بهتر است وزنه های سنگین تر را انتخاب نمائید. وزنه هایی که به جای 15 مرتبه تکرار ، 6 تا 8 تکرار بتوانید داشته باشید. روش جنگیدن با پوکی استخوان به این صورت است که طوری وزنه ها انتخاب شود که هر تمرینی را بتوانید حداکثر 6 تا 8 مرتبه تکرار کنید و بیش از آن، حرکت دادن وزنه برای شما خیلی سخت باشد. بین هر ست تمرینات ، 60 ثانیه استراخت کنید و 2 سِت با تکرار 6 یا 8 تایی داشته باشید. با گذشت زمان تمرینات را پیشرفت دهید.

منبع : کتاب پوکی استخوان

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)