آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

استخوان ها و مفاصل کف پا

استخوان کف

تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۲

از این پس برای اطمینان از دقت و صحت استفاده از اصطلاحات آناتومی در زبان فارسی، توصیه می‌شود که اصطلاحات آناتومی را به‌دقت و درستی استفاده کنیم. در زبان آناتومی، کلمه “پا” به معنای بخشی از اندام تحتانی که پایین‌تر از مچ پا قرار دارد، استفاده می‌شود. برای اندام تحتانی در معنای کلی‌تر، می‌توان از اصطلاحات مناسب و جامع‌تری مانند “اندام تحتانی” یا “لگن تا پایین” استفاده کرد. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بخش‌های مختلف اندام تحتانی، می‌توانید به فصل‌های مربوطه در منابع آناتومی مراجعه کنید.

کف پا از بیست و شش استخوان تشکیل شده است. دو استخوانی که در قسمت پشتی پا قرار دارند، به نام‌های “تالوس” (Talus) و “کالکانه” یا “پاشنه” (Calcaneus) شناخته می‌شوند و به‌هم “هیندفوت” (Hindfoot) نیز مشهورند.

علاوه بر این، در جلوتر از این دو استخوان، یک گروه از پنج استخوان کوچکتر واقع شده‌اند که به آنها “استخوان‌های تارس” (Tarsal bones) می‌گویند. این پنج استخوان به‌هم “میدفوت” (Midfoot) یا “پای میانی” نیز معروف هستند.

پنج استخوان 

  • ستخوان کوبوئید Coboid : این استخوان در جلوی استخوان پاشنه و در قسمت خارجی کف پا قرار گرفته است.
  • استخوان ناویکولر Navicular : این استخوان در جلوی تالوس و در قسمت داخلی کف پا قرار گرفته است.
  • استخوان های کونئیفرم Cuneiform : اینها سه استخوان هستند که به آنها کونئیفرم های داخلی medial و خارجی Lateral و وسطی Intermediate میگویند. این سه استخوان در جلوی استخوان ناویکولر قرار گرفته اند.
  • جلوتر از استخوان های تارس پنج استخوان بلند قرار دارند که به آنها متاتارس Matatarsals میگویند و در واقع کف پا را میسازند. 
  • جلوتر از متاتارس ها انگشتان پا قرار دارند که هر کدام از آنها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد) و به استخوان هر بند فالانکس Phalanges میگویند.

مفاصل

ارتباط بین استخوان‌های تارس و متاتارس را “مفاصل تارسومتاتارس” (Tarsometatarsal joints) نامیده می‌شود.

همچنین، ارتباط بین متاتارس‌ها و انتهای انگشتان پا را “مفاصل متاتارسوفالانژیال” (Metatarsophalangeal joints) نامیده می‌شود.

علاوه بر این، ارتباط بین بندهای انگشتان پا را “مفاصل اینترفالانژیال” (Interphalangeal joints) می‌نامند.

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ