آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

استخوان رادیوس یا زند زبرین

2310_orig

تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲

 [sbu_post_image]

استخوان رادیوس، یا زند اعلی، یا زند زبرین، موازی با استخوان اولنا قرار دارد و کوتاه‌تر از آن است. بالاترین قسمت استخوان رادیوس به عنوان سر رادیوس شناخته می‌شود، که شکل یک استوانه کم ارتفاع یا یک دیسک دارد. سطح بالایی سر استخوان رادیوس با استخوان بازو در قسمتی از سطح مفصلی پایین استخوان بازو که به نام کاپیتلوم معروف است، مفصل می‌باشد. دور سر استخوان نیز با غضروف پوشیده شده است و در یک فرورفتگی که در بالای استخوان اولنا قرار دارد (رادیال ناچ) قرار می‌گیرد و اینطوری مفصل رادیواولنار بالایی یا پرگزیمال شکل می‌گیرد.

1476 4

1476 1

در زیر سر استخوان رادیوس، گردن استخوان رادیوس قرار دارد. پایین‌تر از گردن، یک برجستگی به نام توبروزیته رادیوس وجود دارد. این برجستگی محل اتصال تاندون عضله دوسر بازویی است.

تنه استخوان رادیوس به شکل منحنی و قوس دار است.

قسمت پایینی یا دیستال استخوان رادیوس، پهن‌ترین قسمت آن است. سطح مدیال یا داخلی قسمت پایینی به شکل یک فرورفتگی است و به آن اولنار ناچ می‌گویند. سر استخوان اولنا در داخل این فرورفتگی قرار می‌گیرد و با آن مفصل می‌شود، به این ترتیب مفصل رادیواولنار پایینی یا دیستال را تشکیل می‌دهد.

لبه خارجی پایین‌ترین قسمت استخوان رادیوس به شکل نوک تیز است و به آن استیلوئید یا زائده نیزه‌ای رادیوس می‌گویند.

سطح مفصلی پایین استخوان رادیوس با سه استخوانچه اسکافویید، لونیت و تری‌کتروم در مچ دست مفصل می‌شود.

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ