آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

استخوان اولنا یا زند زیرین

2310_orig

تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۲

استخوان اولنا (زند اسفل یا زند زیرین) موازی استخوان رادیوس قرار دارد و در قسمت داخلی ساعد و طرف انگشت کوچک دست قرار می‌گیرد. طول استخوان اولنا از استخوان رادیوس بیشتر است.

بالاترین قسمت استخوان اولنا به سمت پشت و بالا رفته و یک زائده قوسی شکل به نام اولکرانون (Olecranon) را تشکیل می‌دهد. سطح جلویی زائده اولکرانون به صورت مقعر است و با غضروف مفصلی پوشیده شده است. این مقعریت به عنوان ناچ تروکلئار (Troclear notch) نیز شناخته می‌شود. عضله سه سر بازویی نیز به سطح پشتی زائده اولکرانون متصل می‌شود.

بالاترین قسمت استخوان اولنا در قسمت جلو کمی برجسته شده و زائده کورونوئید (Coronoid process) را تشکیل می‌دهد. سطح بالاترین قسمت استخوان اولنا به صورت مقعر است و به آن رادیال ناچ (Radial notch) می‌گویند. سر استخوان رادیوس نیز در داخل رادیال ناچ قرار گرفته و مفصل رادیواولنار بالایی (پرگزیمال) را تشکیل می‌دهد.

پایینترین قسمت استخوان اولنا کمی برجسته شده و به آن سر استخوان می‌گویند. در پایینترین قسمت سر استخوان اولنا، یک برجستگی به نام زائده استیلوئید یا نیزه‌ای استخوان اولنا (Styloid process of ulna) قرار دارد.

منبع : ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ