از بین بردن درد گردن با 3 حركت

گردن درد

درمان گردن درد

سه جلسه حركات كششی  در هفته به مدت سه ماه، 80 درصد از میزان درد گردن را می‌كاهد. این نتیجه گیری  در پی  تحقیقات مركز ملی  تحقیقات پیرامون ورزش در دانمارك كه به روی  42 زن 36 تا 52 ساله انجام داد، بدست آمد. محققان معتقدند كه سه حركتی  كه افراد در این جلسات انجام دادند و دراینجا در مورد آنها صحبت می‌كنیم، شاید ماهیچه های  آسیب دیده را با ماهیچه‌های  نوساز جایگزین كنند.
برای  هر حركت زانوها را كمی‌ خمیده نگه دارید. از وزنه های 1 تا 2.5 کیلوگرم  استفاده كنید. حركات را در 8 تا 12 نوبت سه تایی  و سه باردر هفته به طور غیرمتوالی  انجام دهید.

بالا انداختن شانه‌ها :

دستها را در كنار خود نگه دارید به طوری  كه كف دستها به سمت داخل باشد، كتف‌ها را به طوری  كه دستها كاملا صاف و بدون خمیدگی  باشند تا نزدیكی  گوش ها بالا بیاورید، كمی‌ در این حالت نگه داشته و سپس پایین بیاورید.

پروانه معكوس :

به حالت ركوع قرار بگیرید. دستها را شل در هوا رها كنید و كف دستها را به سمت خود نگه دارید. آرنج ها را كمی‌ خمیده نگه داشته و در این حالت كتف‌ها را به طرف داخل فشار دهید و دستها را موازی  با سطح زمین تا كمر بالا بیآورید و كمی‌ در این حالت تامل كرده و سپس دست ها را پایین بیاورید.

صاف و عمودی  :

كف دستها را روبروی  رانها نگه دارید. دستها را كمی‌ به سمت بیرون خم كرده و آنها را تا یقه ی  پیراهن خود بالا بیاورید. كمی‌ در این حالت بایستید و سپس دستها را پایین بیاورید.

منبع : سیمرغ

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)