آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

بازو – عضلات

عضلات بازو

تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲

آناتومی بازو - عضلات
Anatomy Arm – Muscles

عضلات بازو در دو دسته قرار میگیرند. عضله قسمت پشت یا خلف بازو که به آن عضله سه سر یا تری سپس میگویند و سه عضله در جلو یا قدام بازو که عبارتند از

  • عضله بی سپس Biceps Brachii
  • عضله براکیالیس Brachialis
  • عضله کوراکوبراکیالیس

عضله دوسر بازویی یا بی سپس براکیBiceps brachii

این عضله در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و دو سر دارد. سر بلند عضله که در واقع تاندون بلند آن است، از لبه بالایی حفره گلنوئید شروع می‌شود و سپس از جلوی مفصل عبور کرده و از داخل ناودان بازویی که بین توبروزیته‌های بزرگ و کوچک استخوان بازو قرار دارد، عبور می‌کند. در طول عبور از این ناودان، رباط عرضی بازویی آن را در داخل ناودان محکم می‌کند.

سر کوتاه تاندون عضله دو سر هم از بالا از نوک زائده کوراکوئید شروع می‌شود و به سمت پایین پیش می‌رود. این دو سر در پایین به عضله دو سر بازویی متصل می‌شوند. در پایان، عضله دو سر بازویی به تاندونی تبدیل می‌شود که به بخش بالایی استخوان زند زبرین یا رادیوس متصل می‌شود. انقباض عضله دو سر بازویی باعث خم شدن ساعد روی بازو و همچنین چرخش خارجی ساعد می‌شود.

عضله براکیالیس

عضله براکیالیس در زیر عضله بی سپس و در واقع در بین بی سپس و استخوان بازو قرار دارد. این عضله به سطح جلویی استخوان بازو متصل می‌شود و سپس به طرف پایین پیش می‌رود و در زیر مفصل آرنج به بخش بالایی و جلویی استخوان زند زیرین یا اولنا، درست در محل زائده کورونوئید متصل می‌شود. عضله براکیالیس باعث انعطاف یا خم شدن مفصل آرنج می‌شود.

عضله کوراکوبراکیالیس

عضله کوراکوبراکیالیس که از دو عضله قبلی کوچکتر است، در بالا به زائده کوراکوئید استخوان کتف متصل می‌شود. سپس در قسمت داخلی بازو به سمت پایین پیش می‌رود و به لبه داخلی تنه استخوان بازو متصل می‌شود. وظیفه این عضله انتقال بازو به سمت جلو و نزدیک کردن آن به تنه است. علاوه بر آن، کوراکوبراکیالیس در پایین‌تر از بازو، بخشی از حس پوست ساعد را تأمین می‌کند.

Anatomy Arm - Muscles
آناتومی بازو – عضلات

عضله سه سر بازویی یا تری سپس براکی Triceps brachii

این عضله در پشت بازو قرار گرفته و در بالا سه سر تاندونی دارد. سر بلند آن از زیر حفره گلنویید شروع میشود. سر خارجی و داخلی آن به سطح بالایی و پشتی استخوان بازو در خارج و داخل آن میچسبد. این عضله در پایین به زائده اولکرانون استخوان زند زیرین یا اولنا میچسبد.
انقباض این عضله موجب صاف و مستقیم شدن مفصل آرنج میشود. این عضله همچنین میتواند بازو را به پشت برده و به تنه نزدیک کند.

Anatomy Arm - Muscles
آناتومی بازو – عضلات

 

منبع : ایران ارتوپد

 

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ