آسیب ستون فقرات و نخاع بر اثر ضربه

تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲

spine2

اگر نیروهای غیرطبیعی به پشت یا گردن وارد شده باشند، به خصوص اگر فرد مصدوم از اختلال حس یا حرکت شاکی باشد، همواره باید به آسیب ستون فقرات مشکوک شوید.

در صورتی که در یک حادثه ضربه به ستون فقرات وارد شود و فرد مصدوم به شدت به جلو یا عقب خم شده یا ستون فقرات دچار پیچش شده باشد، باید فرض کنید که او ممکن است به آسیب ستون فقرات مبتلا باشد.

خصوصاً در آسیب ستون فقرات باید دقت‌ کنید که همواره‌ از حرکت‌ دادن‌ غیرضروری‌ سر و گردن‌، اجتناب‌ کنید. اگر چه‌ آسیب‌ نخاع ممکن‌ است‌ در غیاب‌ صدمه‌ به‌ مهره‌ها روی‌ دهد، شکستگی‌ ستون‌ فقرات‌ به‌ شدت‌این‌ خطر را افزایش‌ می‌دهد. مناطقی‌ که‌ بیش‌ از سایر نقاط‌ در ستون فقرات  آسیب‌پذیر هستند،عبارتند از استخوان‌های‌ گردن‌ و کمر.

ستون فقرات توسط مهره‌ها (استخوان‌های پشت) حفاظت می‌شود. ورود آسیب به یک مهره یا دیسک بین مهره‌ای ممکن است به ریشه‌های عصبی که از نخاع خارج می‌شوند یا به خود طناب، آسیب وارد کند.

آسیب مهره های ستون فقرات بر اثر ضربه

در آسیب ستون فقرات ممکن است موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

آسیب ستون فقرات و گردن درد ویا  درد در محل‌ آسیب‌؛ ممکن‌ است‌ سایر آسیب‌های‌ دردناک‌تر،این‌ درد را مخفی‌ کنند.

آسیب ستون فقرات و  وجود حالت‌ پلکانی‌، نامنظمی‌ یا انحراف‌ ستون فقرات

آسیب ستون فقرات و  حساسیت‌ در پوست‌ روی‌ ستون‌ فقرات‌

آسیب نخاعی بر اثر ضربه

اگر نخاع آسیب ببیند، ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • آسیب به نخاع و از دست دادن حس یا تغییرات در حس (مانند احساس سوختن یا گزگز و مورمور). مصدوم ممکن است اظهار کند که اندام‌هایش خشک، سنگین یا بدون مهارت‌های گذشته هستند.
  • آسیب نخاعی و از دست دادن کنترل بر روی مثانه و یا روده.
  • آسیب نخاعی و مشکلات تنفسی.

 

  • بازدید کنندگان گرامی

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ