آرتروز یا ساییدگی مفصل آرنج

 [sbu_post_image]

آرنج نام یکی از اعضای دست انسان است. مفصل آرنجی دو استخوان زند زیرین و زند زبرین و ساعد را به استخوان بازو می‌پیوندد.

مفصل آرنج در مقایسه با بسیاری دیگر از مفاصل بدن کمتر دچار آسیب می شود با این حال شایعترین آسیب این مفصل شکستگی و دررفتگی است. گرچه بسیاری از این آسیب ها به خوبی بهبود می یابند، در مواردی مفصل دچار تخریب شده و موجب درد آرنج و محدودیت حرکتی می گردد. وضعیتی که به آن آرتروز آرنج  یا استئوآرتریت یا ساییدگی مفصل آرنج می گویند.

علت آرتروز یا ساییدگی مفصل آرنج

علت اولیه ایجاد آرتروز یا ساییدگی مفصل، خراب شدن یا دژنرسانس Degeneration غضروف است. این خراب شدن غضروف معمولا بتدریج و در طول چند سال ایجاد شده و پیشرفت می کند. در غالب اوقات شروع خراب شدن غضروف ضربه ایست که به مفصل آرنج وارد می شود. یک شکستگی داخل مفصلی آرنج، یک دررفتگی مفصلی، آسیب شدید رباط های اطراف مفصل بدنبال پیچ خوردگی و یا ضربه شدیدی که موجب له شدن غضروف مفصل می شود همگی می توانند موجب شروع روند خراب شدن غضروف مفصل آرنج شوند. البته گاهی اوقات غضروف مفصل آرنج بدون وجود هیچ کدام از عوامل ذکر شده شروع به خراب شدن می کند که به آن آرتروز ایدیوپاتیک Idiopathic osteoarthritis یا آرتروز با علت ناشناخته می گویند.

هر گونه شکستگی داخل مفصل آرنج موجب آسیب غضروف می شود. بعد از شکستگی، استخوان جوش می خورد ولی غضروف توانایی ترمیم ندارد. بجای غضروف آسیب دیده بافت جدیدی جایگزین می شود که خواص آن را نداشته و نمی تواند در مقابل نیروهای وارده به مفصل مقاومت کند پس بتدریج خراب می شود. در صورتیکه شکستگی داخل مفصلی با حتی اندکی انحراف و کجی جوش بخورد روند تخریب غضروف شدت گرفته و بعد از مدت کوتاهی سطح غضروفی مفصل خراب می شود.

در دررفتگی یا کشیدگی های شدید آرنج رباط های اطراف مفصل آسیب می بینند. این آسیب ممکن است به حدی باشد که موجب حرکات ناهماهنگ مفصل شده و بیومکانیک مفصل را به هم بزند. بعد از مدتی بر اثر تغییر در نیروهای وارده به مفصل غضروف تحت فشارهای زیادی قرار گرفته و خراب می شود.

روند ساییدگی مفصل آرنج ممکن است با ساییدگی در مفاصل ران و زانو قدری متفاوت باشد. در ساییدگی مفصل آرنج فضای مفصل ممکن است تغییر زیادی نکند. بجای آن استخوان های اضافه به نام استئوفیت Osteophyte در لبه مفصل بوجود می آید و همچنین کپسول مفصل آرنج کوچک و جمع و سفت می شود. به این کوچک و جمع شدن کپسول مفصلی آرنج که موجب خشکی و محدودیت حرکتی آن می شود کنتراکچر مفصلی Joint contracture می گویند.

از مهمترین اقدامات غیر جراحی در درمان درد آرنج ناشی از آرتروز آرنج میتوان به استراحت و کاهش حرکاتی از آرنج که موجب تشدید درد میشوند و تغییر در روش زندگی و روش استفاده از اندام فوقای در انجام فعالیت های روزانه اشاره کرد.

منبع: ویکی پدیا , ایران ارتوپد

مطالب مرتبط

فهرست
مشاوره و تماس