تمرینات مؤثر برای کاهش و رفع گودی کمر

   مهمترین علت نگهداری ستون فقرات عضلات هستند و به همین دلیل وقتی کسی عضلات شکمش ضعیف باشد گودی کمر ایجاد می شود و علت گودی کمر درصد زیادی از مردم همین موضوع است ولی در کل سرخوردگی مهره و آرتروز در گودی کمر تاثیر دارند.

ورزش های گودی کمر

-به حالت چهار دست و پا روی زمین بنشینید و سعی کنید گودی کمر را به طرف بالا داده تا یک حالت انحنا در پشت ایجاد شود.

– روی زمین و به پشت خوابیده و زانو ها