جراحی دیسک گردن

مهره های گردن حالت بسیار جالبی دارند و باعث حرکات مختلف گردن انسان می شوند.به علت فشار وارد بر مهره های گردن و همچنین حرکت های نادرست و شدید و قرار داشتن در وضعیت های نامناسب ممکن است مهره های گردن آسیب دیده و بیماری دیسک گردن به وجود بیاید.که در این سایت علائم دیسک گردن، درمان آن مورد بحث قرار میگیرد.

حرکت های ناگهانی گردن به سمت جلو و عقب برای مهره ها و دیسک گردن بسیار مضر است.

هنگامی که