علت های درد پاشنه پا

درد کف پا گاه مشکلات عمده ای ایجاد می کند. شایعترین علت ایجاد كننده ی درد كف پا التهاب نوعی بافت همبند است كه در این ناحیه قرار گرفته است و در اصطلاح آناتومی به آن فاشیا گفته می شود.

عوامل ایجاد کننده درد پاشنه پا

 دردهای مفصلی و روماتیسمی که در اینصورت لازم است مداوای دردهای مفصلی نمایند اینگونه افراد گاهی پاشنه پایشان بیشتر از حالت طبیعی گرم می شود ودر پاشنه پا احساس داغی می کنند و این حالت در بعضی از فامیلان بیشتر از سایر