فشار در جمجمه

فشار داخل جمجمه‌ای به فشار درون کاسه سر، مغز و مایع مغزی‌نخاعی درون آن گفته می‌شود. گاهی اوقات در اثر یک سری عوامل این فشار افزایش می یابد که عوارضی در پی دارد.

فضای داخل جمجمه فضای بسته‌ای است که قابلیت اتساع (باز شدن) ندارد. خون از طریق سرخرگ وارد مغز می شود و از طریق سیاهرگ خارج می‌گردد.

محتویات داخل جمجمه شامل این موارد می‌باشد :

1- بافت خود مغز که به طور متوسط در بزرگسالان 1400 گرم وزن دارد (80