علائم لغزندگی مهره های ستون فقرات

 

لغزندگي مهره وضعیت بی ثباتی است که یک مهره روی مهره زیرین می لغزد که بعلت عیب استخوانی یا شکستگی در ناحیه پارس اینترارتیکو لاریس مهره ایجاد می شود. این نقص استخوانی تقریباٌ در 4% افراد ایجاد می شود و به دلیل نارسائی ژنتیکی در شکل گیری استخوان است. این نوع لغزندگی بیشتر مهره های چهارم و پنجم کمری L5 وL4 و اولین مهره خاجی S1 را متأثر می سازد.

علائم لغزندگی مهره های ستون فقرات

سرخوردگی مهره کمر شامل درد در ناحیه پائین کمر، ران