درمان هیپرکلسمی (افزایش کلسیم خون)

برای درمان هیپرکلسمی دو قدم برداشته می شود:

قدم اول: درمان بیماری زمینه ای مثل جراحی و خارج کردن توده سرطانی ایجاد شده از سلول های تولید کننده پاراتورمون در غده ی پاراتیروئید یا درمان سل و سارکوئیدوز که با تولید موادی از جنس ویتامین D باعث افزایش سطح خونی کلسیم می شوند.

قدم دوم: پایین آوردن کلسیم خون بدون در نظر گرفتن علت آن. برای برداشتن قدم دوم باید چند کار را همزمان انجام داد که عبارتند از:

1- افزایش نشاندن و رسوب کلسیم خون به