آدرس: اصفهان خیابان شمس آبادی چهارراه قصر روبروی بانک ملت کوی26(دهش)

در یک پژوهش به نام “پیشگیری از پوکی استخوان با استفاده از میدان‌های الکترومغناطیسی ضربه‌ای” افزایش توده استخوان به میزان ۱۲.۳ و ۹.۷ درصد گزارش شد.
تردیدی نیست که میدان‌های الکترومغناطیسی رفتار زیستی را از طریق القاء تغییر الکتریکی در اطراف و درون سلول بهبود می‌دهند. نکته اصلی در استفاده عقلانی از میدان‌های الکترومغناطیسی به توانایی در تعریف پارامترهای درمانی مشخص (دامنه، فرکانس، شکل موج، جهت‌گیری و زمان‌بندی) مربوط می‌شود. پژوهش‌های گوناگون آشکارا بیانگر این مطلب است که تراکم استخوان بیماران مستعد ابتلا به پوکی استخوان با استفاده از میدان‌های الکترومغناطیسی ضربه‌ای مشخص افزایش می‌یابد. بهره‌گیری مناسب از میدان‌های الکترومغناطیسی ضربه‌ای، چنانچه برای تمام بدن تنظیم شود، مزایای بالینی چشمگیری را برای درمان علائم پوکی استخوان به ارمغان خواهد آورد.

مشاوره رایگان با دکتر مظاهری مشاوره و تماس
× مشاوره رایگان در واتساپ