محافظت از کمر

خوابيدن به شکم باعث ايجاد فشار روي مهره ها و تشديد قوسهاي طبيعي کمر مي شود

نحوه صحيح استراحت در بستر به صورت خوابيدن به پشت و با پاهاي کمي خم و بالشتي زير زانوها

image040

 

 

و يا خوابيده به پهلو با پاهاي کمي خم شده از لگن و زانو(با بالشتي بين زانوها) مي باشد

 

image041

 در این حالات فشار روي مهره ها و ديسک بين مهره اي به حداقل مي رسد.

منبع: وبلاگ دکتر هاشمی

 
دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)