روشهای صحیح خوابیدن

 post_image

وضعیت اشتباه خوابیدن یکی از علل ایجاد یا تشدید کمردرد و درد گردن می باشد .

بنابراین باید اصول خوابیدن صحیح را رعایت نمود تا از افزایش فشار وارده بر ستون فقرات جلوگیری کرده باشیم و دچار درد ستون فقرات و اندام ها نشویم .

۱- از تشک سفت استفاده کنید. تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید.  بهتر است تشک نه خیلی نرم باشد که بدن در آن فرو رود و نه خیلی سفت که مانع خوابیدن راحت گردد .

۲- هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دستها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.

۳- بدترین نوع خوابیدن : بر روی شکم و بعد از آن بر روی کمر ( طاق باز)

نکته: در صورت خوابیدن به صورت طاق باز بهتر است بالشتی زیر زانوها قرار دهید تا با خم کردن نسبی زانوها از فشار وارد روی ستون فقرات کاسته شود .

نکته : در صورت خوابیدن روی شکم بهتر است بالشتی زیر شکم قرار داده شود تا راستای ستون فقرات بین گردن و کمر حفظ گردد.

۴- بهترین نوع خوابیدن : به پهلو با بالشتی بین زانوها

منبع : وبلاگ دکتر بیدکی

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)