حرکاتي براي انگشتان آسيب ديده

شکستگي انگشت پا

گاهي اوقات استخوان انگشتان پا دچارشکستگی مي ‌شود. اين اتفاق به علل مختلفي روي مي ‌‌دهد.

شايع‌ ترين آن ضربه مستقيم است. البته حرکات ديگري مانند شوت کردن يک جسم سنگين يا افتادن جسمي روي انگشتان پا و پيچ ‌خوردگي نيز مي‌ تواند باعث شکستگي انگشتان پا شود، ‌به همين دليل هم اگر به ورزش ‌هايي مي ‌پردازيد که در آن ها کفش به پا نمي‌ کنيد(ورزش‌ هاي رزمي ) بيشتر در خطر آسيب به انگشتان پا قرار داريد.

شکستگي انگشتان پا باعث درد و تورم در انگشتان مي ‌شود و راه رفتن يا دويدن را مشکل مي ‌کند.

رنگ انگشت آسيب ديده ممکن است آبي يا سياه شود.

پس از اقدامات درماني و جوش خوردن شکستگی براي بازتواني و برگشتن سريع‌ تر به وضعيت اوليه مي ‌توانيد نرمش‌هاي زير را انجام دهيد.

حرکت اول

حرکت اول:

در پشت صندلي بايستيد.

سعي کنيد با کمک صندلي بدن خود را بالا کشيده و روي پنجه قرار بگيريد و 5 ثانيه در همين حالت بمانيد.

سپس بدون استفاده از صندلي به آرامي به وضعيت اوليه برگرديد.

وقتي انجام اين حرکت براي تان آسان شد، سعي کنيد اين حرکت را فقط با يک پا تکرار کنيد.

اين حرکات را 3 نوبت در روز و هر نوبت 10 بار تکرار کنيد.

حرکت دوم

حرکت دوم:

روي يک سطح سفت بنشينيد و يک پاي خود را در مقابل خود دراز کنيد.

يک حوله يا پارچه را از زير انگشتان خود عبور داده و دو سر آن را در دست بگيريد.

بدون آن که زانوي شما خم شود دو سر پارچه را به سمت خود بکشيد تا در پاي خود احساس کشش کنيد.

15 تا 30 ثانيه در همين حالت بمانيد و بعد کشش را متوقف کنيد.

اين حرکت را 3 نوبت در روز و هر بار 5 مرتبه تکرار کنيد.

حرکت سوم

حرکت سوم:

با دست خود به آرامي انگشت آسيب ‌ديده را خم کنيد.

حال مجددا با دست آن را به وضعيت مستقيم اوليه برگردانيد.

در انتهاي هر حرکت 5 ثانيه صبر کنيد.

اين حرکت را 10 مرتبه 3 نوبت در روز تکرار کنيد.

 

حرکت چهارم

حرکت چهارم:

در جاي خود بايستيد.

سپس انگشتان پاي خود را از زمين بلند کرده و سعي کنيد روي پاشنه  هاي خود براي مدت 5 ثانيه تعادل خود را حفظ کنيد.

اين حرکت را 10 بار روزي 3 مرتبه تکرار کنيد.

حرکت پنجم

حرکت پنجم:

پاشنه پاي خود را روي زمين قرار داده و با انگشتان خود حوله‌اي را از زمين بلند کنيد و بعد آن را رها کنيد.

دقت کنيد که پاشنه شما از زمين بلند نشود.

اين حرکت را 10 تا 20 مرتبه در روز تکرار کنيد.

منبع:وبلاگ دکتر فروغ

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)