صندلی مناسب کار با کامپیوتر چه خصوصیاتی دارد

استفاده از کامپیوتر بسرعت در حال گسترش بوده و این وسیله عملا در حال تبدیل شدن به یکی از ملزومات زندگی مدرن است. استفاده از این وسیله مانند بسیاری از ابزار های دیگر اگر به روش درست صورت نگیرد در دراز مدت آسیب هایی را به بدن وارد میکند. این مشکل بخصوص در کسانی که به علت وضعیت کارشان روزانه مدت های زیادی از کامپیوتر استفاده میکنند اهمیت بیشتری دارد.

استفاده نادرست از کامپیوتر میتواند بعد از مدتی موجب مشکلاتی در سیستم بینایی و اسکلتال شود. این