ورزش هايي براي كمردرد

اين روزها كمتر كسي را مي‌توان پيدا كرد كه از كمردردهاي مزمن رنج نبرد و به دنبال راهي براي رهايي از اين دردها نباشد.

در اين ميان كساني هستند كه فريب تبليغ‌هاي دروغين را مي‌‌خورند و ميليون‌ها تومان پول خرج مي‌كنند تا به كمك روش‌هاي نادرست، قدري اين دردها را تسكين دهند، اما با برخي حركات ورزشي ساده، مي‌‌توان درد كمر را تسكين داد.

فراموش نكنيد مهم‌ترين اصل در تسكين دردهاي كمر، گرم كردن عضلات آن است، بنابراين پيش از شروع حركات، با چند حركت كششي،