برای کمر درد چه کنیم

وضع خمیده ستون فقرات تنها نشانه این نیست که شما را پیر نما می کند، بلکه واقعاً به مرور زمان، این وضع باعث پیری ستون فقرات شما نیز می شود. افزون بر این سبب ایجاد مشکلات مزمن ستون فقرات می گردد. طرز بد نشستن حتی بد راه رفتن، ممکن است باعث تغییراتی در شکل ستون فقرات گردد. که در نتیجه سبب وارد آمدن فشار بیشتر بر این استخوان ها و سازمان نگاهدارنده ی آنها شود. به طور مثال ماهیچه های بخش فوقانی نیم تنه ی بدن،