نوار عصب و عضله (EMG-NCS) یکی از تست های تشخیصی بسیار دقیق در حیطه کاری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی می باشد .

در واقع در بیمارانی که بعد از اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی مشکوک به ضایعه عصبی ، عضلانی و یا هردو هستیم میتوان با انجام نوار عصب و عضله به دقت بین تشخیص های افتراقی که در ذهن پزشک شکل گرفته است ، بهترین تشخیص را استخراج نمود.

مشاهده فیلم

منبع

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
آدرس : اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، روبروی بانک ملت، مجتمع پزشکی قصر، طبقه زیرزمین

Share →

Visit Us On Facebook