42-18378639
انجام برخی حرکات ورزشی  از جمله ایروبیک، پیاده روی، استفاده از دوچرخه ثابت در منزل، دو و شنا می تواند از بروز و پیشرفت سائیدگی مفاصل کمک بسزایی نمایند. همچنین تقویت عضلات اندام پائینی بخصوص عضله چهار سر ران می‌تواند به اندازه داروهای ضد درد، در درمان سائیدگی مفصلی مؤثر باشد.

اجتناب از انجام فعالیت های توصیه شده توسط پزشک بعلت نگرانی بدترشدن سائیدگی مفصل اشتباه بوده و باید توجه داشت که بی‌حرکتی می‌تواند باعث پیشرفت سائیدگی مفصلی گردد. همچنین انجام نادرست این حرکات باعث افزایش علائم و درد می‌گردد. اگر انجام ورزش باعث تشدید درد شد، به این معنی است که باید مقدار فعالیت کمتر گردد و بطور تدریجی میزان فعالیت  افزایش داده شود.

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
آدرس : اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، روبروی بانک ملت، مجتمع پزشکی قصر، طبقه زیرزمین

Print Friendly
Tagged with:  
Share →

Visit Us On Facebook