میخچه کف پا

علل ایجاد میخچه

 مهمترین علل آن عبارتند از:

  • کفش نامناسب - کفش زیاد تنگ به پا فشار میاورد. کفش گشاد هم میتواند موجب افزایش سایش کفش به انگشت و افزایش احتمال میخچه شود
  • کفش پاشنه بلند -  به علت ایجاد فشار زیاد روی پنجه پا
  • مالش مکرر پا روی یک برجستگی نامناسب در داخل کفش
  • جوراب هایی که اندازه پا نیستند

تشخیص میخچه

 ظاهر میخچه مشخص است. میخچه بصورت یک برجستگی کوچک پوستی دردناک در وسط که در اطراف آن پوست به رنگ زرد درآمده است دیده میشود. وجود میخچه در پا میتواند موجب بروز اشکال در راه رفتن و لنگش شود.

درمان میخچه

نکاتی که باید در درمان میخچه  توسط بیمار رعایت شود عبارتند از

  • روزی چند بار پا را در آب گذاشته و سپس با جسم زبری روی آن را سائیده تا اندازه آن کوچکتر شود
  • روی میخچه پد بگذارید تا در حین پوشیدن کفش فشار کمتری به آن وارد شود.
  • کفشی بپوشید که اندازه پایتان باشد
  • در صورت عدم بهبودی به پزشک مراجعه کنید.

منبع : ایران ارتوپد

دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
آدرس : اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، روبروی بانک ملت، مجتمع پزشکی قصر، طبقه زیرزمین





Share →

Visit Us On Facebook