برای درمان گردن درد باید هم از اناتومی گردن در حد مختصری اطلاع داشته باشیم و هم بدانیم درد گردن درد تنها در صورتی اصلاح می شود که ما در وضعیت ایستاده نشسته و خوابیده وضعیت گردن خود را اصلاح کنیم . و تعداد کمی از ورزش های متناسب با مشکل خود را در زندگی بگنجانیم
ستون مهره های گردنی ذارای 7 مهره می باشدودر بین مهره ها غضروفی که عمدتا متشکل از اب میباشد و دیسک نام دارد قرار دارد. هم ساییدگی خود مهره ها ( ارتروز گردن ) و هم بیرون زدگی دیسک بین مهره ها ( دیسک گردن ) می توانند عوامل درد گردن باشند.

عضلات روی یک یا چند مفصل گردن را می پوشاند و با توجه به کوتاهی این عضلات می تواند خود عامل بسیاری از گردن درد ها باشد.هر عضله در هر دو انتهای خود تبدیل به یک قسمت سخت و بافت فیبری به نام تاندونی می شود که رابط استخوان و زواید استخوانی گردنی است و در کشیدگی ها , ضربات و وضعیت های بد گردن در هنگام خوابیدن می تواند عامل درد گردن باشد. بسیاری از موارد این ناراحتی ها را به ارتروز گردن نسبت می دهند در حالیکه کاملا پاتولوژی متفاوت و درمان راحتی دارد.

 

 

 

 

Print Friendly

Visit Us On Facebook