4ecad24fe645ac363fb9cb1d34fba8f2kneephoto
–    درد شدید، ناگهانی و عمیق در خط مفصلی زانو
–    افزایش ترشح مایع مفصلی و ورم زانو، که می تواند همراه با خونریزی مفصلی هم باشد.
–    حساسیت لمسی
–    قفل شدن زانو، که به دلیل گیرافتادن منیسک پاره شده بین استخوان ران وساق در همان حالت خم شده قفل شده و به سختی باز می شود.
–    زیر پا خالی کردن، که زانو بدون اختیار بیمار در حین وزن انداختن ناگهان خم می شود.
–    صدای Cliching، وقتی بیمار تست می شود این صدا در مفصل شنیده می شود.

تشخیص پارگی منیسک زانو

امروزه برای تشخیص قطعی تر، از MRI و آرتروسکوپی تشخیصی استفاده می شود.


دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)

Print Friendly
Tagged with:  
Share →

Visit Us On Facebook