درمان صافی کف پا

post_image
کف پای صاف به وضعیتی اطلاق میشود که در آن قوسی که در کف پا و بین پاشنه و پنجه وجود دارد کم شده و یا کاملا از بین برود. صافی کف پا در اکثر موارد نرم و قابل انعطاف است. در این موارد وقتی فرد سرپا می ایستد کف پای صاف بوده و وقتی پا را از زمین برمیدارد قوس کف پا ایجاد میشود.

گاهی اوقات صافی کف پا غیر قابل انعطاف بوده که به آن صافی کف پای ریجید Rigid flat foot هم می گویند. این بیماری در یک درصد افراد جامعه وجود دارد و معمولا در سنین نوجوانی بروز میکند. بیماری در نیمی از موارد دو طرفه است.

درمان صافی کف پای غیر قابل انعطاف

نزدیک 75 درصد این بیماران از درد کف پا ناراحت هستند و هدف اصلی درمان این بیماران کاهش درد آنها است. درمان بیماران معمولا با استفاده از گچ کوتاه پا بمدت 6 هفته است و پس از آن بیمار باید از کفش هایی که کفی آن در داخل قوس طولی مناسب داشته باشد استفاده کند.در مواردی که درمان فوق موثر نباشد ممکن است از عمل جراحی استفاده شود.

انتخاب نوع عمل جراحی بسته به شرایط بیمار متفاوت بوده و معمولا به یکی از روش های زیر انجام می شود :

  • برداشتن اتصال استخوانی بین استخوان های چسبیده شده پاشنه
  • جوش دادن استخوان های پاشنه در زیر استخوان تالوس Subtalar arthrodesis
  • بلند کردن قسمت خارجی استخوان پاشنه با انجام استئوتومی مناسب

 

منبع : ایران ارتوپددکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)