سکته مغزی شایعترین علت ناتوانی می باشد با برنامه ریزی دقیق و توانبخشی تخصصی و فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی می توان به زندگی بازگشت. غالبا نگرانی بیماران سکته مغزی از زندگی با وابستگی به دیگران است. در صورتیکه توانبخشی بیماران علایم سکته مغزی در زمان مناسب شروع شود بیمار می تواند امید وار باشد که بدون وابستگی به دیگران به زندگی خود ادامه دهد و از زندگی خود لذت ببرد.

لذا باید توجه داشت که زمان در سکته مغزی بسیار مهم است .در شرایط حاد ۶ ساعت اول پس از سکته مغزی بسیار بااهمیت است در صورتیکه قبل از شش ساعت از ضربه به سر درمان شروع شود درمان با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.پس از مرحله حاد و رسیدن بیمار به شرایط نسبتا پایدار برنامه توانبخشی و فیزیوتراپی سکته مغزی برای بیمار حیاتی است .

توانبخشی بیماران سکته مغزی و ضربه مغزی باید به طور صحیح و با گروه توانبخشی انجام شود. توانبخشی بیماران سکته مغزی شامل کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی، مددکاری اجتماعی، روانکاوی، تحریک مغناطیسی مغز و …. می باشد که طبق برنامه متخصص طب فیزیکی و توانبخشی انجام می شود .

درمان سکته مغزی با کار تیمی و با برنامه ریزی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی بطور صحیح قابل انجام می شود.مهمترین مشکلات بیماران سکته مغزی اسپاستیسیتی عضلات ،ناتوانی در حرکت دست و پا، افتادگی شانه، عدم کنترل ادرار و یا مدفوع ،درد بعداز سکته و اختلالات خواب می باشد. که هر کدام از این مشکلات نیاز به توجه ویژه دارد. عوارض ناشی ازافتادگی شانه با استفاده از اسپلینت مخصوص شانه و ورزش درمانی و دارو درمانی صحیح قابل درمان و پیشگیری است،که برای قطعیت درمان ضربه مغزی و سکته مغزی با پزشک خود مشورت نمایید.

Print Friendly

Visit Us On Facebook