افرادی که دارای انحراف زانو هستند در صورتی که به درمان آن نپردازند به آرتروز  زود رس دچار می شوند.

کمبود کلسیم در سنین رشد ، سرماخوردگی ، روماتیسم التهابی ، عیوب مادر زادی و عوامل ارثی  می تواند در انحراف زانو موثر باشد.

انحراف زانو معمولا  به دو شکل انحراف زانو به سمت داخل و انحراف زانوبه سمت خارج است در حالت نرمال وقتی فرد در حالت ایستاده است و دو اندام تحتانی را به هم نزدیک می کند باید زانوها و مچ پا همزمان به زانو و مچ مقابل برخورد کند .یعنی اگر دو مچ پا به هم برسد ولی زانوها هنوز فاصله داشته باشند این غیر طبیعی است و زانوی پرانتری نامیده می شود.

وقتی صفحه رشد مفاصل به طور متعادل رشد نکند فرد به این مشکل دچار می شود لذا  قبل از بلوغ و تا زمانی که صفحه رشد هنوز بسته نشده است بهترین سن برای درمان انحراف زانو است.

استفاده ازکفش های طبی  و فیزیوتراپی بعد از بسته شدن صفحه رشد در رفع این مشکل تاثیر ندارد و نیازمند عمل جراحی است

 

منبع:وبلاگ دکتر هاشمی


دکتر علی فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان.خیابان شمس آبادی.چهارراه قصر.روبروی بانک ملت.کوی26(دهش)

Share →

Visit Us On Facebook